Kayıt ve Bildiri Gönderme

KATILIM ÜCRETLERİ
Katılımcı Türü
(Sunum Yapma)
Erken Kayıt Ücreti
(25 Temmuz 2023’e kadar)
Geç Kayıt Ücreti
(25 Ağustos 2023’e kadar)
Öğretim Üyesi750 TL 850 TL
Araş. Gör.550 TL 650 TL
Öğretmen500 TL 600 TL
YL ve Doktora Öğrencisi
(Araş. Gör. Olmayan)
400 TL500 TL
Poster Sunumu300 TL400 TL
SADECE DİNLEYİCİ
Lisans Öğrencisi DinleyiciÜcretsizÜcretsiz
Diğer dinleyici grupları*ÜcretsizÜcretsiz

 

 • (*) Yukarıdaki ücretler kişi başı değil bildiri başınadır. Ve bu ücretler ile 1 kişi en fazla 2 bildiride yer alabilir. 
 • BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERMEK İÇİN:  https://2023.ucek.org/user-panel/ adresinden sisteme kayıt olduktan sonra “KATILIM TÜRÜ SEÇİNİZ”  seçeneğinden “SÖZLÜ BİLDİRİ” seçeneği ile bildiri özetinizi yükleyebilirsiniz. Bildiri özetleri hakem sürecinden geçtikten sonra kabul edilenlere, ücret ve katılım davetiyesi bilgileri gönderilecektir.  
 • (*) Dinleyici Kaydı ve Atölyelere Katılım: Sadece dinleyici olarak kaydolanlara,  “davet mektubu” gönderilecektir. 
 • Sadece dinleyici olarak katılacak olanların  https://2023.ucek.org/user-panel/ adresinden sisteme kayıt olurken “KATILIM TÜRÜ SEÇİNİZ”  seçeneğinden kendine uygun olan “DİNLEYİCİ” ya da “ATÖLYE – ÇALIŞTAY” seçeneklerinden birini seçmeleri gerekmektedir. 
 • Sadece dinleyici  olarak istediğiniz atölyelere tam katılım sağlayabilirsiniz ancak kongre ekstralarından (kongre çantası, bildiri özetleri kitabı ve yemekler vb. yararlanamazsınız).
 • Bildiri sunmak için kongre ücreti yatırdıysanız katılım ücretini kurumunuzdan geri almak için (eğer kurumunuz böyle bir destek sağlıyorsa) tarafınıza bir “harcama pusulası” verilebilir. Bu talebiniz için lütfen kongre sırasında sekreterya ile iletişime geçiniz. 
 • Sunum Yapma Katılım ücreti ile en fazla 2 bildiri sunabilir (En fazla 2 bildiride isminiz yer alabilir), kayıt yaptırmak şartıyla istediğiniz atölyelere tam katılım sağlayabilir, ikram ve yemekler (3 öğlen yemeği), kongre çantası ve kiti ile katılım belgesini alabilirsiniz.
 • Yatırılacak ücretin tüm transfer bedelleri katılımcı tarafından ödenmelidir.
 • Birden fazla yazarı olan bildirilerin kabul edilmesi durumunda, sadece katılım ücretini ödeyen ve/veya bildiriyi sunan kişi kongre ekstralarından yararlanabilecektir. Bildiride ismi olan diğer kişilerin de katılım belgesi talebi veya kongreye katılımı için ilgili bildiri ücretinin ödenmesi ve banka listesine girmesi zorunludur. 
 • Bildiride ismi olan her yazarın, bildiriyi sunmasa bile kongreye katılması halinde “dinleyici katılım ücreti” ödemesi gerekmektedir.    
 • Öğrenci katılımcılar (sadece poster sunum için geçerlidir) banka dekontları ile öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartının bir örneğini ucek2023kongre@gmail.com adresine göndermelidirler.  

Özet: ÖZET şablonunu indirmek için tıklayınız.

Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özetin tamamı 400 kelimeden az, 600 kelimeden fazla olmamalıdır. Özeti okuyan, çalışmanız hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir. Çalışmanın ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez. Ancak her birinden özet olarak bahsetmek şartı ile çalışmanızın amacı ve önemi, kullanılan yöntem veya yöntemler, yapılan gözlem ve elde edilen bulgular (birincil olanlar), sonuçlar (birincil olanlar) ve öneriler başlıklarına değinilmelidir. Özetinizi bu şablona kopyalayarak 400-600 kelime arasında, Times New Roman karakterleriyle, 12 punto, her iki yana yaslı olarak yazabilirsiniz.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler, en dar kapsamlıdan geniş kapsamlıya doğru yazılmalı, çalışmanın tamamını ve başlığı iyi bir şekilde yansıtmalı, en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

(Örneğin: Lületaşı, Eskişehir, Doğal Kaynaklar, Takılar, Ticaret).   

 • Sisteme yüklenen bildiri özetlerinin kabul edilip edilmeyeceğine, en az iki hakem tarafından yukarıdaki kurallara göre değerlendirildikten sonra karar verilecektir.  
 • Sisteme üye olduktan sonra bildiri özetinizi sistemin yönlendirmesine göre ilgili boşluklara yazarak girebilirsiniz. Bildiri özeti için sisteme ayrıca bir word belgesi yüklenmeyecektir.
 • Sisteme tanımlanmış olan alt başlıklardan birine uygun olmadığını düşündüğünüz bir özet için o alt başlığın en altında yer alan DİĞER seçeneğini seçerek bildiri girişi yapabilirsiniz.  
 • Bildiriniz sisteme yüklendikten sonra, sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize “Bildiri Kayıt Onayı” gönderilecektir. Bu e-posta size ulaşmadıysa bildiri yükleme işlem basamaklarını lütfen kontrol ediniz.
 • Bir kişi en fazla 2 bildiri özeti yükleyebilir (ya da toplam 2 bildiride ismi bulunabilir) ve bunları sadece buradan tek isim ve e-posta adresi kullanarak (çoklu kaydolmadan) sisteme yüklemelidir. 
 • Bildiri özetleri kör hakemlik sistemiyle iki hakem tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen bildiri sahiplerine bilgi verilecektir. 
 • Kayıt olmak ve bildiri özeti göndermek için tıklayınız:  https://2023.ucek.org/user-panel/
 • Bildirisi/posteri kabul edilen ve kendisine bu durum  kabul mektubu ile bildirilen katılımcıların bildirileri/posterleri Ödeme Bilgileri sayfasında yer alan hesap numarasına ilgili kongre katılım ücretinin yatırılmasından sonra kongre programına dahil edilebilecektir.