Ders Tasarım Atölyeleri

Ders Tasarım Atölyesi başvurusu iki şekilde yapılabilir:

1. ATÖLYE BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN: Ders Tasarım Atölyesi’ne tam metin hazırlayarak kendi atölyenizi gerçekleştirmek üzere lütfen “bu formu indiriniz” ve yaptığınız ders tasarımını bu forma doldurduktan sonra  ucek2023@gmail.com adresine gönderiniz (Son başvuru tarihi 15 Haziran 2023).
  • Ders tasarımınızı hazırlarken mümkünse konuyla ilgili bir akademsiyen ile (coğrafya eğitimcisi, coğrafyacı, eğitim bilimci vb.) iletişim kurup işbirliği yapmak daha faydalı olabilir.
  • Ders tasarımınızı tek başınıza veya birden çok öğretmen/branş işbirliği ile de yapabilirsiniz.
  • Yine tasarımı bitirdikten sonra okulunuzda bir sınıf içi uygulama yapmanız önerilmektedir.
  • Buraya yapılacak başvurulardan tam metni kabul edilenlerin kongre sırasında kayıt olan öğretmenlerle bu atölyeyi gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
  • Atölye çalışmaları için tam metin son başvuru tarihi 15 Haziran 2023‘tür. Kabul edilen  Ders Tasarım Atölyelerinin ilanı: 1 Temmuz 2023.
2. DİNLEYİCİ OLARAK BAŞVURMAK İÇİN: Kongrenin geneline ve atölye çalışmalarına “dinleyici” olarak katılmak üzere başvuru yapabilirsiniz. Bu katılımcıların BURAYA EKLENECEK linkten  kayıt olup yeniden giriş yaptıklarında sol menüdeki “kongreye kayıt” sekmesini kullanarak  “bildirisiz katılımcı olarak online kayıt” olmaları gerekmektedir.  https://2023.ucek.org/kayit-ve-bildirim-gonderme/
KONGREYE KATILACAK ÖĞRETMENLERE MEB İZNİ: Kongreye katılacak öğretmenler okullarından 2 şekilde izin alabilirler.
1- Kongreye Atölye çalışması yapmak üzere, bildiri veya poster sunmak üzere GÖREVLİ İZİNLİ olarak katılabilirler. Bu amaçla buradan indirebileceğiniz MEB tarafından okullara gönderilmiş yazıyı ve o yazı uyarınca okullara GÖREVLİ İZİNLİ sayılmak için verilecek dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.
2- Kongreye SADECE DİNLEYİCİ şeklinde katılmak için İZİNLİ olarak başvurabilirsiniz. Bu amaçla buradan indirebileceğiniz MEB tarafından okullara gönderilmiş yazıyı ve o yazı uyarınca okullara GÖREVLİ İZİNLİ sayılmak için verilecek dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.
Çalıştaylar
Çalıştığınız alanla ilgili olarak, katılımcıların ilgi göstereceğini düşündüğünüz, coğrafya ve coğrafya eğitiminin sorunlarına çözüm önerileri içerecek önemde, genel ya da özel bir konuda çalıştay sunumu yapmak isterseniz ekteki başvuru formunu doldurduktan sonra  ucek2023@gmail.com adresine gönderiniz (Son başvuru tarihi 15 Haziran 2023). Çalıştay metinleri, bildiri kitabında tam metin bildiri olarak basılacaktır.