Atölye ve Çalıştaylar

Benzer konuda yapılan çalışmalar yine benzer isimli oturumlarda toplanacak olmasına rağmen aşağıdaki tarihlere kadar coğrafya eğitimi veya coğrafyanın herhangi bir alt dalına yönelik olarak atölye/çalıştay açma teklifinde bulunabilirsiniz. Tekliflerin ayrıntısına ve başvuru formlarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

Ders Tasarım Atölyesi başvurusu iki şekilde yapılabilir:

1. ATÖLYE BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN:
Ders Tasarım Atölyesi’ne tam metin hazırlayarak kendi atölyenizi gerçekleştirmek için lütfen bu formu indiriniz ve yaptığınız ders tasarımını bu forma doldurduktan sonra ucek2023kongre@gmail.com adresine gönderiniz (Son başvuru tarihi 10 Temmuz 2023).
  • Ders tasarımınızı hazırlarken mümkünse konuyla ilgili bir akademisyen ile (coğrafya eğitimcisi, coğrafyacı, eğitim bilimci vb.) iletişim kurup işbirliği yapmak daha faydalı olabilir.
  • Ders tasarımınızı tek başınıza veya birden çok öğretmen/branş işbirliği ile de yapabilirsiniz.
  • Yine tasarımı bitirdikten sonra okulunuzda bir sınıf içi uygulama yapmanız önerilmektedir.
  • Buraya yapılacak başvurulardan tam metni kabul edilenlerin kongre sırasında kayıt olan öğretmenlerle bu atölyeyi gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
  • Atölye çalışmaları için tam metin son başvuru tarihi 10 Temmuz 2023‘tür. Kabul edilen Ders Tasarım Atölyelerinin ilanı: 1 Ağustos 2023.
2. ÇALIŞTAY BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN:
Çalıştığınız alanla ilgili olarak, katılımcıların ilgi göstereceğini düşündüğünüz, coğrafya ve coğrafya eğitiminin sorunlarına çözüm önerileri içerecek önemde, genel ya da özel bir konuda çalıştay sunumu yapmak isterseniz ekteki başvuru formunu doldurduktan sonra  ucek2023kongre@gmail.com adresine gönderiniz (Son başvuru tarihi 10 Temmuz 2023). Çalıştay metinleri, bildiri kitabında tam metin bildiri olarak basılacaktır.
KONGREYE KATILACAK ÖĞRETMENLERE MEB İZNİ: Kongreye katılacak öğretmenler okullarından 2 şekilde izin alabilirler.
A- Kongreye Atölye çalışması yapmak üzere, Bildiri veya Poster sunmak üzere GÖREVLİ İZİNLİ olarak katılabilirler. Bu amaçla buradan indirebileceğiniz MEB tarafından okullara gönderilmiş yazıyı ve o yazı uyarınca okullara GÖREVLİ İZİNLİ sayılmak için verilecek dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.
B- Kongreye Sadece Dinleyici şeklinde katılmak için İZİNLİ olarak başvurabilirsiniz. Bu amaçla buradan indirebileceğiniz MEB tarafından okullara gönderilmiş yazıyı ve o yazı uyarınca okullara İZİNLİ sayılmak için verilecek bu dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.